سفارش تبلیغ
صبا

1) نفی اندیشه جدایی دین از سیاست

یکی از مهم ترین مشخصه های سیاسی عاشورا مساله پیوند و ارتباط دین و سیاست است .

امام حسین علیه السلام با حضور اجتماعی و قیام علیه حکومت، در حقیقت درصدد دخالت در سیاست بود و همین مساله را بهعنوان یک تکلیف جهت حرکت و نهضت خویش قرار داد. امام برای خود یک ضرورت می دانست که برای سست نمودن پایه هایحکومت ستمگران و برقراری حکومت عدل الهی تلاش کند و همین امر از مهم ترین مشخصه های یک اقدام حکومت سیاسی است .

امام خمینی قدس سره با الهام از این حرکت امام حسین علیه السلام نسبت به مسایل جامعه حساس بود و در برابر ستم ها وظلم های رژیم پهلوی قیام نمود و مردم و جهان اسلام را به حمایت از دین خلا دعوت کرد.

امام خمینی قدس سره همواره معتقد بود که جامعه اسلامی از صدر اسلام تاکنون مبتلا به این اندیشه منحرف سکولاریزم(جدایی دین از سیاست) بوده که در دوره اخیر به اوج خود رسیده است:

این یک نقشه شیطانی بوده است که از زمان بنی امیه و بنی عباس طرح ریزی شده است و بعد از آن هم هر حکومتی که آمدهاست تایید این امر را کرده است و اخیرا هم که راه شرق و غرب به دولت های اسلامی باز شده، این امر در اوج خودش قرار گرفت کهاسلام یک مساله شخصی بین بنده و خداست و سیاست از اسلام جداست و نباید مسلمان در سیاست دخالت کند و نبایدروحانیون وارد سیاست بشوند.

امام در حقیقت با الهام گیری از حرکت سیاسی - دینی عاشورا در صدد پاسخ گویی به سؤالات ذیل بود که امروز حکومت اسلامیالگویی جهت ملل مستضعف برگزیده است:

- آیا دین داری، خداپرستی به مرزهای سیاست محدود می شود؟

- آیا پیامبران و اوصیای الهی از دخالت در امور سیاسی احتراز می نمودند؟ و آیا انجام رسالت بزرگ آنان مبنی بر اقامه قسطعدالت اجتماعی بدون دخالت در امور سیاسی ممکن است؟

امام خمینی ریشه این تز انحرافی را یک توطئه تاریخی دانسته که در صدد تغییر روند تاریخ دینی بوده است. ایشان می فرماید:

طرح مساله جدا بودن سیاست از روحانیت، چیز تازه ای نیست. این مساله در زمان بنی امیه طرح شد و در زمان بنی عباس قوتگرفت. در این زمان های اخیر هم که دست های بیگانه در ممالک باز شد، آنها هم به این مساله دامن زدند، به طوری که مع الاسفبعضی از اشخاص متدین و روحانیون متعهد هم باور شان آمده است.

امام خمینی در یک بر آورد صحیح، اهداف این سیاست شیطانی را بیان کرده و همگان را به توجه و تامل در آن دعوت نموده است .

این اهداف و آثار عبارتند از :

الف: استعمار، استثمار و استضعاف ملت ها.

ب: محدود شدن فقاهت به احکام فردی و عبادی در منطق نا آگاهان.

پ: غفلت از آیات سیاسی - اجتماعی قرآن و بسیاری از ابواب فقهی.

ت: مطرح شدن ارزش منفی برای روحانیون سیاسی.

ث: تاخت و تاز امریکا و ابرقدت ها در بلاد مسلمین.

2) عدالت اجتماعی

آن چه پس از دوران نبی مکرم اسلام تازمان شهادت امام حسین علیه السلام مطرح بوده، این است که چه آفت هایی سبب شد تاحکومت سلطنتی اموی بر مسلمانان حاکم شود؟ چگونه ارزش ها و مقدساتی که در جامعه ریشه دوانده بودند، به تدریج رنگباختند و به شعارهای ظاهری و بی محتوی تبدیل شدند؟

پاسخ اجمالی همه این سؤال ها عدم وجود عدالت اجتماعی است. ایجاد نظام طبقاتی، تبعیض و نابرابری های اجتماعی سبب شدتا نظام عقیدتی، اخلاقی و سیاسی جامعه نیز متحول شود و پذیرش معیارها و اصول اقتصادی مکتب اسلام برای مردم میسرنگردد.

امام حسین علیه السلام یکی از اهداف قیام خود را عدالت اجتماعی دانسته و در خطبه ای این گونه بیان می دارد:

و یا من المظلمون من عبادک...

یکی از اهداف این است که ستمدیدگان از بندگان تو امنیت یابند.

مسلم است که این عدالت و امنیت زمانی تحقق عینی پیدا خواهد کرد که ستم و ستمگران نابود شده و عدالت اجتماعی حاکمگردد.

امام خمینی قدس سره هم به تبع جدش امام حسین علیه السلام در مقابل ستمگران زمان خود قد علم کرده و ضمن مبارزه ایجانانه می فرماید:

«زندگی سیدالشهدا، زندگی حضرت صاحب الامر و زندگی همه انبیای الهی این معنا بوده است که می خواستند در مقابل جور،حکومت عدل را درست و بر پا کنند.

«سید الشهدا وقتی می بیند که یک حاکم ظالمی در بین مردم دارد حرکت می کند، تصریح می کند که اگر کسی ببیند که حاکمجائری در بین مردم حکومت می کند، به مردم ظلم می کند، باید مقابلش بایستد و جلوگیری کند... و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده است: هر که ساکت بنشیند و تغییر ندهد این را، جایش همان یزید [حاکم ستمگر] است.

3) اصلاح اجتماعی امت اسلامی

امام حسین علیه السلام در خطبه ای، انگیزه قیام خود را این گونه اعلام می نماید:

اللهم انک تعلم انه لم یکن ماکان منا تنافسا فی سلطان و لا التماسا من فضول الحطام، ولکن لنری المعالم من دینک و تظهرالاصلاح فی بلادک

خدای من تو می دانی آنچه از ما صادر شد به انگیزه رقابت در سلطنت و تمنای زیادی های دنیا نبود، بلکه برای این بود کهنشانه های آشکر دین تو را بنگریم و اصلاح را در سرزمین های تو آشکار سازیم.

امام خمینی قدس سره این عبارت حضرت اباعبدالله علیه السلام را به عنوان مؤیدی برای اثبات بحث ولایت فقیه خود آورده و بااستناد به آن می فرماید:

مضمون روایت شاهد بر این است که از لسان معصوم صادر شده و مضمون صادقی است

بر این اساس بسیاری از سخنان حضرت امام خمینی در جهت اصلاح جامعه و آن را نه تنها وظیفه خود، بلکه وظیفه هر فرددیگری می دانست. ایشان می فرماید:

«کوشش کنید که احکام اسلام را، هم عمل کنید و هم وادار کنید که دیگران عمل کنند. همان طوری که هر شخص و هر فردیموظف است که خودش را اصلاح کند، موظب است که دیگران را هم اصلاح کند.

«سید الشهدا علیه السلام روی همین میزان، خود و اصحاب و انصار خویش را فدا کرد که فرد باید فدای جامعه بشود تا جامعهاصلاح گردد «لیقوم الناس بالقسط » باید عدالت در بین مردم و جامعه تحقق پیدا کند.

برای سیدالشهدا تکلیف بود قیام کند، خونش را بدهد تا این که این ملت را اصلاح کند و همین طور هم کرد.

امام حسین در وصیت معروف خود به برادرش محمد حنفیه، آن گاه که مدینه را قصد مکه ترک گفت، بر آرمان اصلاح طلبیقیام خود تصریح کرد و فرمود: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی; بدین جهت از مدینه خارج شدم که امت جدم را اصلاحکنم.

4) مبارزه با منکرات

یکی دیگر از نکات برجسته عاشورا مساله مبارزه با منکرات بود که حکومت اموی عامل اصلی پیدایش و گسترش آن در جامعهاسلامی بودند.

امام در وصیت نامه خود این رسالت را تذکر داده و می فرمایند:

«ارید ان آمر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیرة جدی و ابی علی بن ابی طالب;

می خواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم و به سیره جدم و پدرم علی بن ابی طالب عمل کنم.

می دانیم که هر گاه امر به عروف و نهی از منکر در جامعه ای رواج یابد، سبب خواهد شد که برای انسان مسؤولیت اجتماعی آفریدهشود تا نسبت به آن چه در امور مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه می گذرد بی تفاوت و بی تحرک نباشد.

هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر فهم صحیح از دین باشد و از سیره نبوی و علوی; یعنی معیارهای خالص اسلامسرچشمه بگیرد، جامعه را از حالت سکون و ایستایی خارج نموده و منجر به بالندگی و سازنده گی آن می گردد.

امام خمینی قدس سره همانند موضع گیری های سیدالشهداء علیه السلام با تکیه بر آن رفتارها می فرمودند:

این که حضرت اباعبدالله نهضت و قیام کرد با عدد کم در مقابل این [حکومت یزید] برای این بود که گفتند: تکلیف من است کهاستنکار کنم و نهی از منکر کنم.

«انگیزه این بوده که معروف را اقامه و منکر را از بین ببرد. انحرافات، همه از منکرات است. غیر خط مستقیم توحید هر چه هست،منکرات است. این باید از بین برود و ما که تابع حضرت سیدالشهدا هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی داشت،قیامش و انگیزه اش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین برود، من جمله قضیه حکومت جور

«سیدالشهدا همه عمرش و همه زندگیش را برای رفع منکر و جلوگیری از حکومت ظلم و جلوگیری از مفاسدی که حکومت ها دردنیا ایجاد کردند، صرف نمود و تمام زندگیش را صرف این کرد که حکومت جور بسته بشود و از بین برود، معروف در کار باشد ومنکرات از بین برود.

5) فرهنگ آزادی و آزادگی و کرامت انسان ها

تمام اصحاب فداکار سیدالشهدا - در واقعه کربلا از انسان های آزاده ای بودند که ذلت و خواری و تمنیات دنیوی و مادی لحظه ایدر جوهره و ماهیت آنها جای نداشت.

این گروه که در برابر سپاه سی هزار نفری یزید کمترین ترس به خود راه ندادند، تا آخرین لحظه مقابل دشمنان ایستادند وجنگیدند و به فیض شهادت نایل آمدند.

عقیله بنی هاشم، پرچمدار پیام کربلا در مقابل حکومت جور و ظلم یزید با وجود تحمل مصائب بسیار، ضمن مقاومت و ایستادگی،بهافشاگری حکومت وقت پرداخت و فرمود:

ای یزید! به خدا سوگند [با این جنایت ها که انجام دادی ] نشکافتی مگر پوست بدن خود را و پاره پاره نکردی، مگر گوشت خود را. .. گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مرده اند، بلکه آنها زنده اند و در پیشگاه پروردگاشان روزی می خورند.

این را هم بدان، آن کسانی هم که کار را برای تو فراهم ساخته و تو را بر گروه مسلمانان سوار نمودند، به کیفر خود خواهند رسید وبدانند که ستمگران را بد کیفری در پیش است...

قدر و مقام تو را بسیار پست می دانم... بدان که رای و تدبیرت سست و روزگارت اندک و انگشت شمار و جمعیت تو رو به پراکندگیاست، در روزی که منادی خدا فریاد زند: «الا لعنة الله علی االظالمین » ; همانا لعنت خدا بر ستمکاران باد.

امام خمینی هم از نسل همین انسان های آزاده و دلاور بود. او هرگز لحظه ای زیر بار ظلم و ستم ظالمین نرفت و با تحمل زندان،تبعید، خطرات جانی، شهادت فرزند و... دشمن را به زانو در آورده و می فرماید:

من اکنون قلب خود را برای سر نیزه های مامورین شما حاضر کرده ام، ولی برای قبول زورگویی ها و خضوع در مقابل جبارهایشما حاضر نخواهم بود.

ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد، ماهی که خون بر شمشیر پیرز گشت، ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابدمحکوم و داغ بطلان بر جبهه ستمکاران و حکومت های شیطانی زد. ماهی که امام مسلمین، راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ماآموخت، ماهی که باید آزادی خواهان، استقلال طلبان و حق گویان بر تانک ها و مسلسل ها و جنود ابلیس غلبه کنند و کلمه حقباطل را محو نماید.

نتیجه

امام خمینی قدس سره با تاسی به قیام خونبار عاشورا، توانست نهضت عظیم خود را به ثمر برساند و مجددا به احیای ارزش هایفراموش شده توفیق یابد. نمونه هایی از ارزش های مشترک که این دو نهضت مقدس (عاشورا و انقلاب اسلامی) به آنهاراحت بخشید، عبارتند از:

1)احیای روحیه آزادگی و ذلت ناپذیری.

2)شجاعت و شهامت و پرهیز از مصلحت اندیشی و راحت طلبی

3)احیای روحیه شهادت طلبی.

4)احیا و تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر.

5)ایمان به جهاد فی سبیل الله.

6) مقاومت و پایداری و پشتکار در راه مبارزه.

7)احیای جنبه های اخلاقی، مروت، ایثار و ... .


منبع: http://www.hawzah.net
نویسنده : ترنم در تاریخ دوشنبه 91/8/29

در جریان واقعه روزدهم عاشورای نینوا علاوه بر حضرت زینب (س)دخت امام علی بن ابی طالب و حضرت فاطمه(س) وخواهرامام حسین (ع) زنان و دخترانی همراه این کاروان عاشورائی حضورداشتند که هریک به نوعی راوی و گزارشگر حماسه عظیم عاشورا محسوب می شوند.ازجمله این زنان راوی ومبلغ حضرت سکینه دخترامام حسین (ع) می باشد.

حضرت سکینه نام اصلی اش" آمنه" هم نام مادر پیامبر(ص) است.اودرسال 47هجری درمدینه دیده به جهان گشود، و هفتادسال زندگی کرد، ودر روز پنجشنبه پنجم ربیع الاول سنه 117 هجری درمدینه وفات نموده و دربقیع مدفون گشت.

مادراو رباب دخترامرءالقیس است وهردو درکربلا حضورداشته،ودر پیشبرد نهضت اباعبدالله الحسین نقش اصلی راایفاکردند.

سکینه دختری با استعداد،سخنوری فصیح،شاعری هنرمند،سیاستمداری دوراندیش بود،ودرنهضت کربلا پرچم" بلاغ" رابه دست داشت،ودرهرفرصتی بافرازهای مناسب و اشعارپرمعنی اهداف حسین بن علی(ع)راپیش برد.تاجایی که حضرت اباعبدالله الحسین دروداع آخرسخن نهایی راباوی درمیان گذاشت،وسخنان وعواطف وی را پرسوز، وخوداورابهترین زنان خواند!

قال الامام الحسین(ع):...لا تحرقی قلبی بدمعک حسره مادام منی الروح فی جثمانی

فاذا قتلت فانت اولی بالتی تاتینه یاخیره النسوان

سکینه هنگام آمدن ذوالجناح،نخستین شخصی بودکه ازخیمه هابیرون آمد،وباوی به سخن پرداخت...آنگاه درکنار نعش پاره پاره آن حضرت قرارگرفت،وچنان شیون و ناله کردکه دشمنان رانیزبه گریه درآورد،وخودرابه روی جسدپدرافکندوبی هوش افتاددراین حال شنید که آن حضرت می فرماید:دخترم سکینه! به شیعیانم برسان که هنگام نوشیدن آب گوارا مرانیزیادکنند،وبادیدن غریبان وشهیدان به یاد من باشند.زیرا،اینان من ِ فرزند پیامبر رابدون جَرم کشتند، وبا سم اسبان خودبدنم راخردکردند،به شیعیانم بگو:ای کاش شمادرکربلا بودیدوباچشم خودمی دیدید که من چگونه برای طفل شیرخواره ام آب خواستم ولی ندادند!.

حضرت سکینه درواقعه کربلا همراه شوهرش "عبدالله بن حسن"پسربزرگ امام مجتبی(ع) بود،واینکه گاهی اورایک دخترکوچک وچندساله معرفی می کنند صحت ندارد،وحداقل،سن اودراین تاریخ به چهارده رسیده بود،وچون شوهرش درکربلا شهیدشد به عقد"مصعب بن زبیر"درآمده،اونیزدرجنگ با"عبدالملک مروان"کشته شد،سپس "عبدالملک" ازآن حضرت خواستگاری کرد!سکینه درجواب اوگفت:"هرگزباقاتل شوهرم ازدواج نمی کنم" والله لایتزوجنی بعده قاتله ابدا.

وبعد،ازبصره عازم مدینه شد،وچون به کوفه رسید،شیعیان ومردم این شهرازدخترامام حسین (ع) استقبال گرمی به عمل آوردند،وتقاضاکردندکه آن بانودرکوفه بماند! اودرجواب گفت: سوگند به خدا اوخودمی داند که من شمارادشمن می دانم!زیرا شماجدم امیرالمومنین وعمویم امام حسن وپدرم امام حسین وبرادرم علی اصغر وشوهرم مصعب راکشتید.

چون به مدینه رسید بعدها با"عثمان بن عبدالله بن حکیم حِزام "ازدواج کرد،ودرزمان حکومت "خالد بن عبدالملک"که والی مدینه بودازدنیارفت...

روحش شاد و یادش گرامی وراهش پررهروباد.

استاد حسین انصاریان/گرد آوری: گروه دین و اندیشه سایت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/Religion_Thoughts.html

منابع:

اعلام النساء ج2ص202به بعد وج1ص438،ریاحین الشریعه ج3ص256،اعیان الشیعه ج3ص492،سکینه مقرم ص263،منتهی الامال ج1ص463.
نویسنده : ترنم در تاریخ یکشنبه 91/8/28

با حاکمیت فراگیر اموى و خلافت یزید، این سوءال که چرا امام حسین قیام کرد مثل اینست که بگوئیم چرا پیغمبر اکرم(ص) در مکه قیام کرد و با قریش سازش نکرد ؟ و یا چرا على مرتضى (ع) رنج حمایت پیغمبر را در بدر، حنین، احد، احزاب و لیله المبیت متحمل شد ؟ و یا چرا ابراهیم یک تنه درمقابل قدرت عظیم نمرود قیام کرد ؟ چرا موسى در حالى که جز برادرش هارون کسى نداشت به دربار فرعون رفت ؟

قیام هاى مقدس بشرى داراى دو تشخص است :
1. از نظر هدف قیام، براى مقامات عالى انسانیت است ، براى توحید، عدل، آزادى، رفع ظلم و استبداد است ، نه به خاطر کسب جاه و مقام یا تحصیل ثروت و به قول حنظله بادغیسى کسب مهترى و یا حتى براى تعصب وطنى ، قبیله‏اى و نژادى .

2. این قیامها برقى است که در ظلمتهاى سخت پدید مى آید ، شعله‏اى است که در میان ظلم‏ها، استبدادها و زور گوئى ها مى درخشد ، ستاره‏اى است که در تاریکى شب، در آسمان سعادت بشر طلوع مى کند ، نهضتى است که مورد تصویب «عقلاى قوم!» قرار نمى گیرد. یکى از افتخارات نهضت حسینى همین است که عقلاى قوم آنرا تصویب نمى کردند ولى از آن جهت که فوق نظر عقلا بود نه دون نظر آنها، عرفا جنبه فوق عقل آن را در نظر گرفته‏اند و به آن نام مکتب عشق داده‏اند
درباره این سوال که امام حسین (ع) چرا قیام کرد به نکته زیر توجه کنید:
اوضاع و احوالى در جهان اسلام پیش آمده بود و به جائى رسیده بود که امام حسین علیه السلام وظیفه خودش را این مى دانست که بایدقیام کند ، حفظ اسلام را در قیام خود مى دانست . قیام او قیام در راه حق و حقیقت بود . اختلاف و نزاع او با خلیفه وقت بر سر این نبود که تو نباشى و من باشم، بلکه اختلافى اصولى و اساسى بود. اگر کس دیگرى هم به جاى یزید بود و همان روش و کارها را مى داشت باز امام حسین قیام مى کرد ، خواه اینکه با شخص امام حسین(ع) خوشرفتارى مى کرد یا بد رفتارى . یزید و اعوان و انصارش هم اگر امام حسین(ع) متعرض کارهاى آنها نمى شد و روىکارهاى آنها صحه مى گذاشت حاضر بودند همه جور مساعدت را با امام حسین(ع) بکنند ، هر جا را مى خواست به او مى دادند ، اگر مى گفت حکومت حجاز و یمن را به من بدهید ، حکومت عراق را به من بدهید ، حکومت خراسان را به من بدهید مى دادند ، اگر اختیار مطلق هم در حکومت ها مى خواست و مى گفت به اختیار خودم هر چه پول وصول شد و دلم خواست بفرستم و مى فرستم و هر چه دلم خواست خرج مى کنم کسى متعرض من نشود ، باز آنها حاضر بودند . جنگ حسین(ع) جنگ مسلکى و عقیده‏اى بود ، جنگ حق و باطل بود . در جنگ حق و باطل دیگر حسین از آن جهت که شخص معین است تأثیر ندارد . خود امام با دو کلمه مطلب را تمام کرد . در یکى از خطبه‏هاى بین راه به اصحاب خودش مى فرماید ( ظاهرا در وقتى است که حر و اصحابش رسیده بودند و بنابراین همه را مخاطب قرار داد ) : « الا ترون ان الحق لا یعمل به ، و الباطل لا یتناهى عنه ، لیرغب الموءمن فى لقاء الله محقا؛آیا نمى بینید که به حق رفتار نمى شود و از باطل جلوگیرى نمى شود ، پس موءمن در یک چنین اوضاعى باید به شهادت در راه خدا تن بدهد». یک مسلمان از آن جهت که مسلمان است هر وقت که ببیند به حق رفتار نمى شود و جلو باطل گرفته نمى شود وظیفه‏اش اینست که قیام کند و آماده شهادت گردد.
از این رو، نهضت امام حسین (ع) یک نقطه عطف در تاریخ اسلام است از آن روز دیگر مسئله خلافت با اسلام تفکیک مى‏شود و مردم فهمیدند که اسلام را با خلافت نباید یکی دانست حقیقت اسلام جاى دیگر است. این تفکیک را حسین بن على (ع) با ریختن خونش در راه اسلام کرد.

در ساختمان نهضت مقدس حسینى سه عنصر اساسى دخالت داشته است و مجموعا سه عامل به این حادثه بزرگ شکل داده است:

1.تقاضاى بیعت
این عامل به اعتبار زمانى اولین عامل است، امام حسین در مدینه است . معاویه قبل از مردنش - که مى خواهد جانشینى یزید را براى خود مسلم بکند- به مدینه مى آید تا از امام بیعت بگیرد ، آنجا موفق نمى شود . بعد از مردنش یزید مى خواهد بیعت بگیرد. به نص قطعى تاریخ ، یزید در نامه خصوصى خود به والى مدینه چنین مى نویسد : «خذ الحسین بالبیعه اخذا شدیدا؛ حسین را براى بیعت گرفتن محکم بگیر و تا بیعت نکرده رها نکن.»

دو مفسده در بیعت با این آدم بود که حتى در مورد معاویه وجود نداشت:

الف. تثبیت خلافت موروثى از طرف امام حسین(ع)؛ یعنى مسئله خلافت یک فرد مطرح نبود، مسئله خلافت موروثى مطرح بود .

ب. شخصیت خاص یزید؛ او اولا جوان بود ، و ثانیا از اول در زى بزرگ زادگى و اشراف زادگى و شاهزادگى بزرگ شده بود ، با لهو و لعب انس فراوانى
داشت ، سیاست را واقعا درک نمى کرد ، غرور جوانى و ریاست داشت ، غرور ثروت و شهوت داشت . کارى کرد که در درجه اول به زیان خاندان
ابوسفیان تمام شد ، و این خاندان بیش از همه در این قضیه باخت . اینها که هدف معنوى نداشتند و جز به حکومت و سلطنت به چیز دیگرى فکر نمى کردند ، آن را هم از دست دادند . حسین بن على علیه السلام کشته شد ، ولى به هدفهاى معنوى خودش رسید در حالى که خاندان ابوسفیان به هیچ
شکل به هدفهاى خودشان نرسیدند .

2. دعوت مردم کوفه

مردم کوفه از امام حسین (ع) دعوت مى کنند، حدود هجده هزار نامه به امام مى رسد که بعضى از نامه‏ها را چند نفر و بعضى دیگر را شاید صد نفر امضاکرده بودند که در مجموع شاید حدود صد هزار نفر به او نامه نوشته‏اند . اینجا عکس العمل امام چه باید باشد ؟ حجت بر امام تمام شده است . عکس العمل ، مثبت و ماهیت عملش ، ماهیت تعاون است . یعنى مسلمانانى قیام کرده‏اند ، امام باید به کمک آنها بشتابد . اینجا دیگر عکس العمل امام ماهیت منفى ندارد ، ماهیت مثبت دارد . لذا ماهیت نهضت حسینى از این نظر، ماهیت عکس العملى است ولى عکس العمل مثبت نه منفى . مسئله دعوت ، یک وظیفه جدید است ، مسلمانها حدود هجده هزار نامه با حدود صد هزار امضاء داده‏اند . اینجا اتمام حجت است .

3. امر به معروف و نهى از منکر

از روز اولى که امام حسین از مدینه حرکت کرد ، با شعار امر به معروف و نهى از منکر حرکت کرد . از این نظر ، مسئله این نبود که چون از من بیعت مى خواهند و من نمى پذیرم ، قیام مى کنم ، بلکه این بود که اگر بیعت هم نخواهند من به حکم وظیفه امر به معروف و نهى از منکر باید قیام کنم . و نیزمسئله این نبود که چون مردم کوفه از من دعوت کرده‏اند ، قیام مى کنم . هنوز حدود دو ماه مانده بود که مردم کوفه دعوت بکنند ، روزهاى اول بود و به دعوت مردم کوفه مربوط نیست . دنیاى اسلام را منکرات فرا گرفته است ، من به حکم وظیفه دینى ، به حکم مسئولیت شرعى و الهى خودم قیام مى کنم . در اینجا او به حکومت وقت هجوم کرده است. به حسب این عامل ، امام حسین(ع) یک مرد انقلابى است ، یک ثائر است ، مى خواهد انقلاب بکند .
به ارزش عناصر سه گانه نهضت بنگریید
در عامل اول ، امام حسین(ع) مدافع است . به او مى گویند : بیعت کن ، مى گویند : نمى کنم و از خودش دفاع مى کند .
در عامل دوم ، امام حسین(ع) متعاون است ، او را به همکارى دعوت کرده‏ اند و جواب مثبت داده است .
در عامل سوم ، امام حسین(ع) مهاجم است . در اینجا او به حکومت هجوم کرده‏ است.
هر یک از این عوامل ، یک نوع تکلیف و وظیفه براى امام حسین ایجاب مى کرد.

برای تفصیل به حماسه حسینی اثر استاد مطهری بنگریید.

برگرفته از پرسمان
نویسنده : ترنم در تاریخ شنبه 91/8/27

یک روز می افتد ؛

آن اتفاق خوب را می گویم ...

من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم ؛

هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه ...

السلام علیک یا صاحب الزمان

 
نویسنده : ترنم در تاریخ پنج شنبه 91/8/25

زمانه ی عجیبی است!

برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را!

میدانی چرا؟!

امام ِگذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند،

اما امام ِحاضر را باید فرمان ببرند.

وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند ...
نویسنده : ترنم در تاریخ پنج شنبه 91/8/25

شیرازه عترت و کتاب است حسین

                    سرچشمه عشق و انقلاب است حسین

  دیگر شهدا ستاره تابانند

                   عباس چو ماه و آفتاب است حسین

                     

                 *************************

  ایمان و وفا سایه بالای تو بود

            ایثار علی ، نقش به سیمای تو بود

  گر لب نزدی به آب دریا ، عباس

             دریای ادب میان لبهای تو بود

 

( شاعر:سید رضا مؤید خراسانی)
نویسنده : ترنم در تاریخ پنج شنبه 91/8/25

گیله مرد میگفت : از آهن محکمتر و از شیر سفیدتر که نداریم ؛

ولی همین که هوا  را میزبان شوند ،  زنگ میزنند و فاسد می شوند،

بله ... خاصیت هواست که فاسد میکند .

قلبی که با هوا ترکیب نمی شود از طلاست ،

قیمتش ؟!

فقط خدا .

گل

 منبع یکـ گیله مرد

 


 
نویسنده : ترنم در تاریخ سه شنبه 91/8/23
   1   2   3   4      >
خبرخوان سایت
دوستان من
 1. خانواده ی خانه
  ساده دل
  خورشید تابنده عشق
  سیب خیال
  تصویر سازی و طراحی کتاب کودک 09128546268 09128546268
  شهر عشق
  فرزانگان امیدوار
  ****شهرستان بجنورد****
  جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
  جاده های مه آلود
  شین مثل شعور
  سرچشمه عدالت و فضیـلت ؛ امام مهــدی علیه السلام
  من وآینده من
  عشق الهی
  هم نفس
  آسمون آبی چهاربرج
  آقاشیر
  اتشنشانی بنادر کشور
  لنگه کفش
  برترین لحظه ها
  وبلاگ مسجد و دارالشفاء صاحب الزمان علیه السلام کوی راه حق اصفهان
  هیئت بیت العباس (ع) روستای المشیر
  محفل آشنایان((IMAN))
  کلبه بصیرت
  نمایندگی دوربین های مداربسته
  طراوت باران
  السلام علیکم یا اهل بیت النبوه
  ###@وطنم جزین@###
  مینودشت
  عشق مشعلدار
  نگاهی نو به مشاوره
  سارا احمدی
  بیصدا ترازسکوت...
  دیوانه
  ►▌ رنگارنگ ▌ ◄
  .: شهر عشق :.
  برادرم ... جایت همیشه سبز ...
  پیامنمای جامع
  بوی سیب
  هدهد
  کارشناس مدیریت دولتی
  پاتوق دوستان
  بنده ی ناچیز خدا
  رفقا
  PARSTIN ... MUSIC
  خدا میدونی دوستت دارم؟؟؟
  ردِ پای خط خطی های من
  دوستدار علمدار
  دلتنگ احساس تو
  نور اهلبیت (ع)
  پایگاه مرجع شهیدان باکری
  ستاره سهیل
  انسان جاری
  نشریه حضور
  غزل عشق
  خون شهدا
  پرستاری 91
  جرعه ای از شراب عشق
  حضورعشق
  مرام و معرفت
  بلوچستان
  صدای دل...
  شبستان
  دل شکســــته
  سه قدم مانده به....
  یامهدی
  به‌دونه
  دل نوشته
  دفتر تقدیر
  S&N 0511
  خدمات کامپیوتری ولیعصر (عج) روستای باغ آسیا
  عشق
  ترخون
  Manna
  دریایی از غم
  بیانات و سخنان رهبری
  ارواحنا فداک یا زینب
  دلنوشته های من
  اواز قطره
  گل یا پوچ2؟
  یه دختره تنها
  جون عزیزت بیاتو...
  به نام خدا
  بزرگترین سایت خنده بازار.خنده. شوخی. طنز.خنده دار
  رویای بارانی
  ऌ عاشق بی معشوق ऌ
  تـــــــکـــبـــیــر
  گل خشک
  جیغ بنفش در ساعت 25
  ستاره طلایی
  آن دنیا 13
  جایی برای خنده وشادی و تفریح
  عاشق روح الله
  تقدیم به کسی که باور نکرد دوستش دارم
  I AM WHAT I AM
  نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
  من،منم.من مثل هیچکس نیستم
  Tarranome Ziba
  شاه تور
  هر چی تو فکرته
  غزلیات محسن نصیری(هامون)
  ღღ♥دنیای بارانی♥ღღ
  ایـــــــران آزاد
  wanted
  ܓ✿ دنـیــــای مـــــــن
  دهکده علم و فناوری
  دُرُخـــــــــــــــــــــــش
  وبلاگ دختر بسرای باحال ایرونی
  عشق یعنی ...
  رهبرم سید علی
  اخراجیها
  به یادتم
  شب های دلتنگی تو
  روان شناسی * 心理学 * psychology
  دوستانه
  زنگ تفریح
  هرچه می خواهد دل تنگم میذارم
  نیلوفر مرداب
  مهربانی
  آزاد
  •.ღ♥ فرشتــ ـــ ـه تنهــ ــ ــایی ♥ღ.•
  محبین
  دردودل
  ღஜღمطالب و عکس های جالب و زیبا و دیدنی
  عشق به خدا ادامه داره
  عرفان وادب
  .:: مــــهــــــدویــــــــت ::.
  allah is my lord
  یک عاشقانه ی ساده برای من......
  خــــــــــــــــاطــــــــــــره هـــا
  ღღدخــــتــــــرصــــورتـــــیღღ
  مهدی یاران
  علمی/مدارات الکترونیک/تازه های فناوری اطلاعات
  جوک ، اس ام اس ، عکس باحال
  بهار عشق
  عشق بزرگ ترین دروغ دنیاست
  دل شکسته
  دوستی
  یاس...
  دو دو(دایی) اری
  تنها تر از همیشه
  آموزش گام به گام هنر جدید ربان دوزی
  رضا ب.ی.م.ک.س.
  ღ♥ღ من و تو ღ♥ღ
  آتش دل
  یاور 313
  رویایی زندگی کردن...
  نسیم لوکس ...... یزد
  پر شکسته
  تینا
  دختران حوا
  ردپای عشق
  کفر نامه کارو
  ... فقط حرف حساب
  ►▌ ....عسا قلم....▌ ◄
  عاشقی
  لبخندکودکی
  عشق پنهان
  قوطی عطار
  کافه ترانزیــــــــت
  طراحی چهره
  Chamran University Accounting Association
  جامع ترین وبلاگ خبری
  پیامبران عفاف
  بهترین دوست
  پنجــــــره هایــ بستهـــ
  فروش خوکچه هندی
  فقط خدا
  داستان یک روز
  خبرهای ورزشی
  fall in love
  مناجات با عشق
  فهادانــ
  شیدایی
  هرچه دل تنگم بخواهد
  معرکه همون قلقلک
  سرباز ولایت
  فقط من برای تو
  bestha
  your memoirs
  شورای شهراندیشه
  پایان من
  کهکشان
  زازران
  من وتو
  هیئت عزاداری آسمانیان فاطمه زهرا
  اسراء
  ««««« شب های تهران »»»»»
  * امام مبین *
  قصر حبـابی
  منتظر
  دهاتی
  fazestan
  دل سوخته
  رویای زیبا ...
  شاخه نبات
  کشتی کج
  سحر
  شاهراه عشق علم معرفت
  غریب مادر
  ایـــــــــــران مــــــــن
  باران
  طراحی سایت
  صدای پای انتظار
  جنبش اینترنتی
  فدائیان تو
  سیب سرخ
  مهدی یاران
  مقام معظم رهبری
  شیعه شناسی
  دل نوشته
  کلوب آگهی
  مجله شبانه باشگاه خبرنگاران
  ::عمار ولایت::
  تی شرت محرم
  4دیواری عشق
  خداحافظ عشق
  ⓿⏝⓿عاشق یک لحظه نگاهت ⓿⏝⓿
  عاشقانه های یه خل و چل
  دانلود رمان های ایرانی و عاشقانه
  رسانه فرهنگی موسیقی مـــلـــودیـــ ها!
  خیلی هم عالی
  حقانیت حضرت امیر
  آموزش خیاطی
  آموزش تست زدن کنکور
  انجمن وبلاگنویسان مشهد
  *** SoKoOtE MaHz ***
  همیشه ابری
  آموزش گیتار ، خوانندگی ، سلف‍ژ ، آکورد ،تبلچر ، نت ، آرپژ ،جدید
  جالب انگیزناک
  معماری نوین
  هر چه میخواهد دله تنگت بگو . . .
  °°FoReVEr••
  معماری
 2. آپلود عکس
 3. طراحی اختصاصی قالب
 4. ابزار وبلاگ
 5. ابزار وبلاگ
 6. نایت ملودی
پیوندهای روزانه
آرشیو سایت
سایر امکانات
بازدید امروز: 13
بازدید دیروز: 21
کل بازدیدها: 104003